Değerlemiz

 

 

Duyurular

Online Üye Kaydı

Websitemizdeki online üyelik sayfasından vakfımız üyelik için başvurabilirsiniz, daha sonra üyelikle ilgili olarak sizinle irtibata geçeceğiz

Ziyaretçi Defteri

Sitemiz ziyaretçi defterine duygu ve düşüncelerinizi bekliyoruz.

Üye Aidatları

Kıymetli hemşerilerimiz, vakfımızın sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için aidatlarınızı ödeyiniz. Sitemiz aidat sayfasından ödemelerinizi takip edebilirsiniz.

Websitemiz Yenilendi

Gümüşhane Vakfımız websitemiz hizmete girmiştir. Vakıf faaliyetlerimizi websitemizden takip edebilirsiniz.

 

Gümüşhane Türkülerimiz


PopUp MP3 Player (New Window)

Abrul :Nisan ayı Abu :Bu

Ahbun :Hayvan gübresi

Ahırı :Sonuçta

Alaf :Ot,saman

Aluç :Yabani dağ meyvesi

Anik :Ekşimemiş hamur

Arustag :Tavan

Atlet :Fanila

Avara :Kasım ayı

Ayahlaran :Ayaklarına kapanayım

Ayam :Hava

Baca :Evin tavanı

Bardabaş :Boş gezen

Bıldır :Geçmiş yıl

Bibi :Hala

Bitike :Bir parça

Bicimcik :Bir parça

Bipırtik :Bir parça

Boynuk :Boynu eğri

Burç :Ağacın ince dalları

Buymak :Üşümek

Besleme :Evlatlık

Cağ :Örgü yapılan demir çubuk

Ceğet :Eylül ayı

Camuş : Manda

Cıcık :Yeni

Cecim :Bir çeşit kilim

Cıbıl :Yoksul

Cıbız : Kel

Culluk :Hindi

Cılbırı :Bir çeşit çorba

Cıllıp :Fazla (yağ)

Cılı :Zayıf

Cırıt atmak :Koşarak uzaklaşmak

Cimcikleme :Çimdik atma

Cıt :Uç,kenar

Cücük :Civciv

Cıngıl :Çan

Çalhama :Ayran

Çaput :Bez parçası

Çar :Çarşaf

Cırnak :Tırnak

Çedene :Küçük kurut

Çiğit :Çekirdek

Çimmek :Yıkanmak

Çit :Yazma

Dadah :Çocuk yemeği

Davar :Koyun sürüsü

Dehre :Küçük balta

Dek :Şeker pancarı

Densiz :Usulüne göre davranmayan

Deyha :İşte orada

Deynek :Odun çubuk

Didmek :Karıştırmak,yünü gevşetip açmak

Dınmak :Koşmak

Doluhmak :Ağlayacak duruma gelmek

Düğlemek :İliklemek

Eğiş :Hamur kesme aleti

Ecük cücük :Çoluk çocuk

Elbezi :Peçete olarak kullanılan bez

Emice :Dost,arkadaş

Düğe :Doğurmamış inek

Emice :Arkadaş,dost,amca

Emelli :Güçlü,kuvvetli

Erfene :Masrafları ortak paylaşılan ziyafet

Eke :Çok bilen,çok konuşan

Esvap :Çamaşır

Evermek :Evlendirmek

Farşa :Edepsiz kadın

Eşgere :Aşık,âşikar

Ferik :Küçük tavuk

Gada :Büyük ağabey

Fınfırik :Çocuk oyuncağı,topaç

Fışkı :Hayvan gübresi

Foturaf :Fotoğraf

Fetir :Yufka

Garsuk :Karın etleri

Gollik :Kısa

Gayser :Parça,kısım

Gavut :Unun kavrulmuş hali

Gendüme :Dibekte dövülmüş buğday

Gıdik :Oğlak

Gıcıt :Küçük öküz arabası

Gılla :Gelincik çiçeği

Gıdılıç :Serçe parmağı

Gavar :Su arkından tarlaya açılan ağız

Gıgırt :Kancalı odun,omuzluk

Gılevlemek :Bileylemek

Gındırlamak :Yuvarlamak

Gınıhmak :Arzulamak

Gırnap :Küçük ip

Gırgıt :Cimri

Gızırik :Kızarmış

Gıyılı :Tepsi

Gobal :Değnek

Gobça :Düğme

Gocik :Mont

Goç :Ekim ayı

God :Ölçü birimi

Gogles :Salyangoz

Golot :Yağlı kete

Goşgoz :Tarla yemişi

Gorbagor :Sütü bozuk

Gön :Deri

Göresmek :Özlemek

Gudik :Köpek

Gugul :Başlık,bere

Gumbuz :Yumruk

Gurut :Piramit şeklinde

kurutulmuş yoğurt

Guzzik :Kambur

Gücük :Şubat ayı

Güğüm :Bakır su kabı

Güllap :Menteşe

Halastar :Bakır kova

Halbuysam :Halbuki

Haltek :Gevşek

Haşa : Büyük çuval

Herk :Sürülmüş,ekilmemiş tarla

Haşıl :Yerel bir yemek

Hayat :Hol

Helke :Kova

Harer :Çuval

Hevlek :Tarlanın küçük kısımlara ayrılması

Hırtlik : Bol,çok(boğaz)

Hıdırgen :Yerinde duramayan

Horik :Baca

Hıllik :Eski

Hotelek :Gırtlak çıkıntısı

Hozan :Biçilmiş tarla

Hök :Ağır

Hörelenmek :Sinirlenip karşı gelmek

İg : Yün eğirme aleti

İki cannı :Gebe

İstikan :Çay bardağı

İşmar :İşaret

İt dirseği :Arpacık

Kahmut :Tarla yemişi

Katık :Ayran

Kal :Olgunlaşmamış

Kalik :Ayakkabı

Karakış :Aralık ayı

Kartol :Patates

Kavurga :Kavrulmuş buğday

Kelem :Lahana

Kersen :Kurut ezilen tahta leğen

Keyveni :Becerikli (daha çok kadın)

Kesilim :Güzelim

Kopçik :Sap kısım

Kınkız :Oyunda kazananın mağluba vurduğu yumruk

Kızırik :Çok yanmış

Kırtik :Küçülmüş parça sabun

Kiraz :Haziran

Kip :Sağlam

Kurun :Hayvanların su içtiği ve aynı zamanda tahıl yıkanan çeşme

Koz :Kuzu barınağı

Köstüre :Bıçak,nacak gibi aletleri bileme taşı

Kurik :Tay

Kuz :Kuzey

Kuşt: Şişlik

Külek :İçine yağ konulan tahta kap

Lepüstek :Yassı,düz

Lülük :İbriklerin su akıtılan kısmı

Loğ :Bacalardaki toprağı sıkıştıran silindir taş

Mabeyn :Salon

Mal :Büyükbaş hayvanlar için kullanılır

Mangur :Hayvanların boynuna takılan ağaçtan yular

Manzilik :İnce bulgur

May :Sığıra sesleniş

Masta :Büyük değnek

Megel :Çapa yapılan alet

Merek :Samanlık

Meşebe :Su kabı

Mertek :Kalın ve uzun ağaç

Mıh :Çivi

Miltan :Gömlek

Möhkem :Kip,sağlam

Motor :Traktör

Musmar : Büyük çivi

Nahır :Sürü

Omaç :Fındıklı çorba

Pağla :Fasulye

Pahar :Çeşme

Parlım :Bari

Partal :Abartı

Part :Buğday yığını

Parduç :Fırın sileceği

Peke :Oturulan alçak kaldırım

Peşkir :El havlusu

Pestik :Hizmetkar

Van :Hitap şekli

Peytambal :Tembel

Pir :Odun dalı

Pin :Kümes

Pisik :Kedi

Poşo :Gezgin,göçmen

Pürçüklü:Havuç

Sahoyluk:Ahır süpürgesi

Sitil :Küçük yoğurt kabı

Siron :Yufkadan yapılmış bir çeşit yemek

Siyam :Karış

Soyha :Kötü,işe yaramaz

Söve :Kapı penceresi

Suluğ :Eski evlerde yıkanılan yer

Süpürtmek :Kovalamak

Sürgüç :Yerleri silmeye yarayan bez

Sütlü :Sütlaç

Şoğurt :Salya

Öllemek :Çocuğu uyutmak

Şor :Çok tuzlu

Şoşartmak :Abartmak

Tar :Tavuk tüneği

Tekmük :Tekne

Tekne:Hamur yağrulan tahta kap

Terek :Raf

Teşt :Leğen

Tentene:Dantel

Tevür :Türlü

Tırkıç :Çit kapısı

Tike :Bir parça,azıcık

Tize :Teyze

Tuluk :Yayık

Tump :Tarlaları ayıran tümsek

Üstencelik :Üstelik

Yıngırlama :Yuvarlama

Yöreme :Değirmende biriken un kalıntısı

Zemheri :Ocak ayı

Zehlenmek :Alay etmek

Zırza :Kilit

Zibil :Çöp

 

DUA VE BEDDUALAR

Bilindiği gibi dua,bir yalvarıştır. Kişinin kendisi için veya bir başkası için Allah’a yaptığı bir yakarıştır. Halk edebiyatında dua, alkışlamadır. Beddua ise, bu tanımın tam tersi, lanet, gazap ve bela temennisi taşır. Yöremizde buna kargış denir. Kargış, istenilmeyen veya hoş görülmeyen bir tavır ve hareket karşısında kişinin sert bir tepkisini içerir. Dualar ve beddualar yöreden yöreye değişir ve farklı bir söyleyiş kazanır. Kelkit ve yöresinde söylenilen dua ve beddualar:

 

 

a) DUALAR:

Ah vah demiyesin

 

Allah ayağına taş dokundurmaya

 

Allah ayağına taş dokundurtmaya

 

Allah cehenneme ırak etsin

 

Allah darda koymaya

 

Allah durağını cennet etsin

 

Allah evlat acısı göstermeye

 

Allah Halil İbrahim bereketi versin

 

Allah işini rast getirsin

 

Allah kul borcundan hilas etsin

 

Allah nazardan saklasın

 

Allah saçın sayısı ömür vere

 

Allah senin acını bana göstermesin

 

Allah sevdiğinden ayırmasın

 

Allahım kabir azabı vermesin

 

Baban anan nurda yatsın

 

Babana rahmet

 

Çoklukla çalışıp azlıkla yiyesin

 

Gökten yağa, yerden toplayasın

 

Kem gözlerden korunasın

 

Önün yara gelmesin

 

Uzandığın dallar altın olsun

 

 

b)BEDDUALAR:

 Adın bata

 

Ağu yiyesin

 

Ağzin üstüne kapanasın

 

Allah belan vere de beni kurtara

 

Allah dert vere,derman vermeye

 

Allah karartını kaldıra

 

Allah sana uyuz vere de kaşıyacak tırnak vermeye

 

Altın üstün kurulana

 

Avu gözlerin avucuma gele

 

Baba çıka yüzüne

 

Babanın kökünü yiyesin

 

Benim kadar başına taş düşe

 

Bilinmez dertten gidesin

 

Bir dağda yatasın,bin dağa kokun yayıla

 

Bir ekmek veren,bin tekmük(tekme) ata

 

Boynun bosun devrüle

 

Boynun yere döşene

 

Çocuklarından bulasın

 

Davun yiyesin

 

Dişlerin kerpetenlere gele

 

Doğduğun gün bataydın

 

Ekmek tavşan ola,sen tazı,tutamayasın

 

Ellerin dizinde kala

 

Ellerin kırıla

 

Ellerin yanlaran döşene

 

Erim erim eriyesin

 

Ettiklerinden bulasın

 

Gelinlik giymeyesin(kızlar için)

 

Gide de gelmeysin

 

Gidişin ola,gelişin olmaya

 

Gorun diylenmeye

 

Gözlerin avucuma gele

 

Gözyaşın kurumaya

 

Gül eke diken biçesin

 

Gün görmeyesin

 

Kapın kitlene

 

Kapına kara kilit asıla

 

Kara kan kusasın

 

Kara yerin dibine giresin

 

Kara yola gidesin

 

Karnan dert dola

 

Mezarın taş başında kala

 

O boydan yukarı çıkmayasın

 

Ocağın bata da zırzan sallana

 

Okuna dikilesin

 

Otuziki dişin kırıla

 

Sabaha çıkmayasın

 

Sele suya karışasın

 

Seni şişesin

 

Seni töremeyesin

 

Suratın döküle

 

Teneşüre çıkasın

 

Tepen üstüne dikilesin

 

Yağlı kurşunlara gelesin

 

Yata da kalkmayasın

 

Yerin dibine giresin

 

Yirmi tırnağım yakanda kala

 

Yurdun yuvan dağıla

 

Yüzen baba çıka

 

Yüzün gevene gele